YUGO

深夜玩手机的我,请看到这条立刻去睡觉!

喜欢papyrus的二十个理由

💍💍💍💍💍💍💍

骨里往一寸:

*刚爬墙来的新人,这只是一堆告白的废话


喜欢papyrus的二十个理由


因为papyrus是小天使。
因为papyrus是身材超棒的骨!
因为papyrus是你在地底交到的第一个朋友。
因为papyrus……
因为papyrus是你最信任的那个朋友,他也同样这么看待你。
因为他永不放弃,不管是烹饪或者其他,也许还包括去相信你。
因为只要你跟他告白,他就会当真,即使那只是你的玩笑。
因为他是那么的温柔,因为你表达了情感就会尽力回应你,为此他还准备了一个约会。
因为他是那么的认真,约会的时候会去尝试喜欢,尽管他发现无法像你喜欢他一样喜欢你。
但是这并不代表他会因为不忍心伤害你,就假装他也喜欢你,他会委婉但清楚地表达拒绝,备胎什么的在这里根本不存在。


因为他就是这么的真心相待他的每一个朋友。
因为他总是很有活力,看着他叽叽喳喳和笑容满面,你觉得生命有了色彩。
因为他的约会套装是那么的酷,为了和他约会你愿意打一百次和平结局。
因为即使你失败,他也会只会为了保护你而把你关起来,虽然牢房的栅栏间隙是那么宽根本关不住什么。哦…连门都没有锁。
因为他会不厌其烦的在每个你需要他的地方接你的电话,不论你打多少次。
因为即使你以前是一个刽子手,所有人都放弃你,他都还是愿意给你机会并循循善诱,你只需要一刀就可以杀死他,但是你永远都不会和他刀剑相向。


因为你可以想象如果你们交往了,那将会是一件多么幸福的事,花儿在绽放鸟儿在歌唱,在这样的日子里你会吃掉他做的各种意大利面。
也因为接下来你可能会需要的治愈魔法,针对胃部的。
因为他太天真善良,你觉得如果不看着他可能会吃亏,也可能随时都会有更多的人仰慕伟大的papyrus,起码你得知情。
因为他会缠住你,而你永远都摆脱不了他。
因为你就是喜欢他,喜欢到骨子里。
因为他是papyrus。


所以你为此可以付出无限的时间和精力只为他终有一天能像你希望的那样喜欢你,只因为他值得。


——————————


没有文笔可言的一篇,我根本写不出来他的千分之一好!【大哭】
玩了两次和平结局,其实第二次本来想试试屠杀…但是想到papyrus,就放弃了【当然羊妈也下不了手】
总之他那么好!!!【哇地一声哭出来】

评论

热度(117)

 • 冥河> s="hihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">魅影之骸 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
  d
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
  de辄试ref="> 8:2e"> de辄试ref="> 8:2e">眼 de辄恭hihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">魅影之骸 很喜欢此文字
  2 01:5e"> 2 01:5e">ILOVEYOUhihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">魅影之骸 很喜欢此文字
  1 22: tp://meiyingzhihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">1 22: t旅果1980hihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">魅影之骸 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
  婉nteref4 01:5"http://lilishuiping.lofter.com/" title="璃璃水瓶 - 05/27 21:02"> 婉nteref4 01:5"htid装他也"> 婉ntehihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">魅影之骸 很喜欢此文字
 • 70:gurp://imglf1.ph.126.net/FYkKweWgOtocRm5RHYI9sg==/6632210158283432158.jpg_l" angextd
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
  <9097tp://imglf1.ph.126.net/FYkKweWgOtocRm5RHYI9sg==/6632210158283432158.jpg_gh y
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
  Id=258071739" > 魅影之骸 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
  g 魅影之骸 很喜欢此文字
  Id=258071739" ><50r36h89pdiv> 魅影之骸 很喜欢此文字
  4/28 22:0a tp://meiyingzhihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15"> 4/28 22:0a tttp://04185589422//juno1203.lofter.com/" title="Juno♥ - 06/04 13:16">Juno♥ 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
 • Juno♥ 推荐了此文字
  Juno♥ 很喜欢此文字
 • 魅影之骸 很喜欢此文字
  NEPTRhihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">魅影之骸 很喜欢此文字
  atapysha止息hihai.lofter.com/" title="魅影之骸 - 05/25 18:15">魅影之骸 很喜欢此文字
  atapysha止息hihai//juno1203.lofter.com/" title="Juno♥ - 06/04 13:16">Juno♥ 推荐了此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜欢此文字
  魅影之骸 很喜 } ; _5ntrol_framtrol?blogId=; -align: ter;zo/dVAwQm }aW55YVJavaim>加 中试 title=ted) /a> 很喜 var no5ntrol_fram -align: ter;zo/dVAwQm }event)_"htt_m/co eraW55YVJaa"tec k 度(117)(gatio,rent; ove,50)💍#zo/dVAwQm var no 很 dercolor=ddd&inputbordercolor=ddd"> v> v> v>v> v>derccccccccc"初霁 - 09(_e}aW55cccccccccccccccc"初霁 - 09(aga v}aW } tes.innerHTML + noeblogf 112afb3b"ght:4__opag_termalitt__aW vaimg/dVAwQmcapaW title="vaimg/dVAwQmarr title="vaimg/dVAwQmv classnot侊 title="iha20">初ccccccccccccccccv> cccccccc"初霁 - 09nctivNkUzv}aW } tes.innerHTML + noeblogf c5d226."ght:4__ncti_termalitt__aW vaimg/dVAwQmcapaW title="vaimg/dVAwQmarr title="vaimg/dVAwQmv classno>没 title="iha20">初ccccccccccccccccv> cccc20">初ccccccccd{wi">初"初霁 - 09fo }raW vaimgi classCo ute;trol_framcursor:poi ter;z>© title=get =90"> | Powered byv class="link"> lowtransparenc">LOFTERhihawi">初"postId typass /j .set); ).l6xgth <= 0r notcccccccc$('.eblo.lofter').css('trol?blerHTtElemyuggccccrencccc$(".NkUzv} a").each(Request(); undertale ccccRequest(); cccccccccccccccc$ ).css("cursor","poi ter"yuggcccccccccccccccc$ )._nott> cccccccccccccccc$ ).animrn;({tmlth:90},6mg,Request(); $ ). lds_h(".v clas).css("trol?bl"," );})},v> ccccRequest(); cccccccccccccccc$ )._nott> undertale ph.126.net/rb5oIBtSOowQy5YnDvRZi.ph.5:53urlrl=t/?i263.js ticript P('div>.w.g').initP gePhotoShfu( more_nbody,{}yu ticript ing_' + getml !!_ ticript ing_' +Thent = {'Im gePr }creq': !!,'CcTypa':2,C/co le = :' oadi_gaq = _gaq ipt[];_gaq.push(['_ AccounterHTUA-3 t/?9-1'],['_ LocalGifPatherHT/UA-3 t/?9-1/__utm.gif'],['_ LocalR+ oteSer:0;MId(']);_gaq.push(['_ Do NameerHTdiv> wr.dlineteaen. /ga.js'cioadis = more_n.preventDesByTagName('icript.A[0]; slementById(.in rB://re(ga, sAci})(); ticript l+/body